REGULAMIN WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ W SALONACH DOMINO KRAKÓW

 1. Wykonanie wizualizacji to usługa gratisowa realizowana podczas zakupu płytek ceramicznych dostępnych w
  sprzedaży w salonie Domino. Wizualizacja odbywa się przed dokonaniem zakupu płytek w obecności Klienta.
 1. Warunkiem wykonania gratisowej wizualizacji jest wpłata zaliczki gwarancyjnej, stanowiącej równocześnie zaliczkę
  na poczet planowanych zakupów.
 1. Zaliczka gwarancyjna w zależności od wielkości pomieszczenia wynosi:
 • dla łazienki do 6m powierzchni podłogi – 500PLN
 • dla łazienki powyżej 6m powierzchni podłogi – 900 PLN
 • za wizualizację samej podłogi 10 PLN/M2
 1. Na wizualizację przeznaczony jest jeden termin, który dla łazienki wynosi maksymalnie dwie godziny, dla podłogi
  wynosi maksymalnie jedną godzinę. Termin jest zarezerwowany przez Klienta osobiście w salonie bądź
  telefonicznie.
 1. W przypadku więcej niż jednej Wizualizacji należy wpłacić oddzielny zadatek na każda wizualizację i zarezerwować
  oddzielny termin dla każdej wizualizacji.

6. Potwierdzeniem terminu realizacji wizualizacji jest wpłacenie zaliczki.

7. Warunkiem uzyskania zwrotu zadatku jest zakup wszystkich płytek użytych w wizualizacji.

8. Zakupu należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od wykonania Wizualizacji.

 1. W przypadku niezrealizowanych zakupów przez Klienta w w/w terminie wpłacony zadatek stanowi zapłatę za
  Wizualizację.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów łazienki, a także do wybrania konkretnego zestawienia płytek.
  Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające z niedokładnych pomiarów pomieszczenia przez Klienta
  firma Domino nie ponosi odpowiedzialności.

11. Istnieje możliwość odpłatnej poprawki wizualizacji. Koszt za każdą rozpoczętą godzinę pracy Projektanta to 200 zł.

 1. Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów
  pomieszczenia. Pomiar powinien zawierać informacje tj:
 • wysokość pomieszczenia,
 • długości i szerokość ścian,
 • wymiary wnęk w ścianach (wysokość i szerokość wnęki, wysokość od podłogi do wnęki, odległość wnęki od
  narożnika ściany)
 • wymiary okien i drzwi (wysokość i szerokość okna/drzwi, odległość okna/drzwi od narożnika ściany, odległość od
  podłogi do parapetu),
 • odległości od narożników ścian i podłogi: podejść instalacyjnych, odpływów kanalizacyjnych, stelaży
  podtynkowych, grzejników, belek, podciągów itd.
 • wymiary skosów sufitowych (wysokość ściany kolankowej, długość skosu zrzutowana na podłogę, kąt połaci
  dachowej, wymiary okna połaciowego).
 1. Usługa wizualizacji ma na celu pokazanie ogólnej koncepcji ułożenia płytek w pomieszczeniu. Klient otrzymuje
  wizualizację w formie czterech wydruków, plików jpg. (zawierające wizualizację i widok z kontrastową fugą)
  przesłanych drogą elektroniczną oraz zestawienie ilości płytek.
 1. Projektant nie przekazuje Klientowi szczegółowych rysunków technicznych pomieszczenia. Wszystkie podane
  Klientowi wymiary są wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytek, krzywizn
  ścian.)
 1. Ilość materiałów podane przez Projektanta są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem Klient ma
  obowiązek zweryfikować na własną odpowiedzialność. Przed położeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty
  wymiar i odcień.