REGULAMIN WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ W SALONACH DOMINO KRAKÓW

1. Wykonanie wizualizacji to usługa gratisowa realizowana podczas zakupu płytek ceramicznych dostępnych,sprzedawanych w salonach Domino. Wizualizacja odbywa się przed dokonaniem zakupu płytek w obecność Klienta

2. Darmowe wizualizacje nie obejmują kolekcji Tubądzin- Domino, Opoczno, Cersanit, Paradyz -Kwadro, Jasienica. W przypadku tych kolekcji wizualizacja jest płatna 250zt. Wizualizacja z tej serii może być bezpłatna pod warunkiem ze Klient oprócz płytek zakupi w Salonach Domino w tym samym czasie co najmniej 3 elementy wyposażenia łazienki (kabina lub wanna, miska wisząca, mebel bądź umywalka)

3. · Warunkiem wykonania gratisowej wizualizacji jest wpłata zaliczki gwarancyjnej, stanowiącej równocześnie zaliczkę na poczet planowanych zakupów.

4. Zaliczka gwarancyjna w zależności od wielkości pomieszczenia wynosi:

– 5OOzt – dla pomieszczenia o wielkości do 6m2 podłogi,

– kwota ustalana indywidualnie – dla pomieszczenia powyżej 6m2 podłogi.

5. W celu wykonania wizualizacji każdego pomieszczenia należy wpłacić oddzielną zaliczkę.

6. Usługa jest gratis przy zakupie wszystkich płytek użytych w wizualizacji (ściana, podłoga, dekoracje)

7. Potwierdzeniem terminu realizacji wizualizacji jest wpłacenie zaliczki.

8. Przed ustaleniem terminu wizualizacji należy dokonać wyboru konkretnych kolekcji płytek, z których wykonana będzie wizualizacja. Nie ma możliwości nieodpłatnej zmiany kolekcji płytek po rozpocząć pracy nad wizualizacją przez Projektanta.

9. Do wizualizacji każdego pomieszczenia należy odpowiednio wcześnie] zarezerwować oddzielny termin (max dwie godziny zegarowe). Rezerwacje terminu Klient możne dokonać osobiście lub telefonicznie. W sytuacji jeśli Klient spóźnia się na wizualizacje, czas pracy Projektanta z Klientem ulega skróceniu o czas spóźnienia Klienta. Jeśli nie przyjdzie na umówione spotkanie bez wcześniejszego poinformowania salonu, termin przepada.

10. Dodatkowe poprawki i zmiany wizualizacji są płatne 1OO zł za każda rozpoczętą godzinę pracy z Projektantem 

11. Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczenia.

12. Pomiar powinien zawierać informacje tj:

– wysokość pomieszczenia,

– długość ścian,

– wymiary wnęk w ścianach (wysokość i szerokość wnęki, wysokość od podłogi do wnęki, odległość wnęki od narożnika ściany)

– wymiary okien i drzwi (wysokość i szerokość okna/drzwi, odległość okna/drzwi od narożnika ściany, odległość podłogi do parapetu),

– odległości od narożników ścian i podłogi: podejść instalacyjnych, odpływów kanalizacyjnych, stelaży

podtynkowych, grzejników, belek, podciągów itd.

– wymiary skosów sufitowych (wysokość ściany kolankowej, długość skosu z rzutowaną na podłogę, kąt połaci dachowej, wymiary okna połaciowego).

13. I ilość pytek z wizualizacji jest wyliczana przez program komputerowy. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zgodność własnych pomiarów ze stanem faktycznym. Za blednę zestawienie ilości płytek wynikające z niedokładnych pomiarów pomieszczenia lub dokonanych zmian przez Klienta w trakcie wykańczania łazienki Domino nie ponosi odpowiedzialności. Po wstępnych obliczeniach Projektanta, przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest osobiście sprawdzić ilość płytek i określić wielkość zapasu. Wielkość zapasu jest uzależniona od formatu płytek, rozmieszczenia w pomieszczeniu i sposobu ich obróbki mechanicznej.

14. Wykonujemy również płatne projekty łazienek. Przy płatnym projekcie Projektant dokonuje osobiście pomiar pomieszczenia, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za obliczony przez siebie materiał. Cena usługi projektowej uzgadniana jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania projektu.

15. W sytuacji, gdy płytki z których została wykonana wizualizacja zostały wycofane z produkcji przysługuje Klientowi jednorazowa korekta wizualizacji.

16. W przypadku niezrealizowania zakupów w salonach Domino, wpłacona kaucja stanowi zapłatę za usługę wizualizacji.

17. Płytki ze stanu magazynowego sprzedajemy na m2  lub sztuki. Płytki na zamówienie sprzedajemytylko na pełne opakowania. Płytki na zamówienie, nie podlegaj zwrotowi i wymianie.